Press Release |

Media statement regarding the provisional detention of Huawei corporate CFO Ms Meng Wanzhou

Press contact

Yingying Li

+32 470 779 011

yingyingli@huawei.com

Jakub Hera­Adamowicz

+32 499 641 839

jakub.hera.adamowicz@huawei.com

MORE ?  
What's going on