Press Release |

5G in the EU

Press contact

Yingying Li

+32 470 779 011

yingyingli@huawei.com

Jakub Hera­ Adamowicz

+32 499 641 839

jakub.hera.adamowicz@huawei.com

Philip Herd

+32 491 165 509

Philipherd@huawei.com

MORE ?  
What's going on