Press Release |

Huawei: helping to make 5G the most secure standard ever

Press contact

Yingying Li

+32 470 779 011

yingyingli@huawei.com

Jakub Hera­ Adamowicz

+32 499 641 839

jakub.hera.adamowicz@huawei.com

MORE ?  
What's going on